Contact us

Tongji-MPAcc Program Office
Add: Room 706, Block A, Tongji Plaza, NO.1500 Siping Rd., Shanghai, China
Zip: 200092
Tel: +86-21-65980310
Fax: +86-21-65980310
E-mail: mpacc_sem@tongji.edu.cn